Πληροφορίες
Όθωνος 7 τηλ.22310 20111
και Οικισμός Αγριλιάς τηλ. 22310 69366
e-mail: europrog@otenet.gr
Παράρτημα: Σοφάδες Καρδίτσας
τηλ. & fax. 24430 24717