Το «ΚΔΒΜ Europrogress» στοχεύει στην ευρύτερη εφαρμογή του θεσμικού συστήματος παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες μέσω της λειτουργίας Δομών (Κέντρων Δια Βίου Μάθησης) που παρέχουν δια βίου μάθηση σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.


  • Σκοπός της λειτουργίας και υλοποίησης του Προγράμματος, μεταξύ άλλων, είναι και η ενεργοποίηση του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ως επιτελικού φορέα της δια βίου μάθησης, όπως έχει προβλεφθεί στο ν.3879/2010.
  • Το «ΚΔΒΜ Europrogress» είναι στελεχωμένο από έμπειρο και αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό, που διαθέτει μακρόχρονη τεχνογνωσία στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξή του και στη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στο χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Υπηρεσίες

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Τα Νέα Μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο