Το ΚΕΚ EURORPOGRESS δραστηριοποιείται από το 1995 στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα στη Λαμία, στην Σπερχειάδα, στην Αμφίκλεια, στην Άμφισσα, στην Λειβαδιά, στο Καρπενήσι, στο Γαλαξίδι, στο Πολύδροσο, στο Αλιβέρι και στη Χαλκίδα και συνέχισε τη δραστηριοποίηση στις περιοχές αυτές ως πιστοποιημένο ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας μέχρι και σήμερα.

Σταθμός στην ανάπτυξη της εταιρείας αποτελεί το έτος 2005 όπου ενόψει της διαδικασίας πιστοποίησης, το ΚΕΚ EUROPROGRESS γίνεται Εθνικής Εμβέλειας, δημιουργώντας παράρτημα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα στις Σοφάδες Καρδίτσας.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών διά Βίου Μάθησης στην: α. Μη τυπική εκπαίδευση, β. Άτυπη μάθηση, γ. Αρχική επαγγελματική κατάρτιση, δ. Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ε. Γενική εκπαίδευση ενηλίκων, στ. Διά βίου συμβουλευτική και ζ. Επαγγελματικός προσανατολισμός

Το ΚΕΚ EURORPOGRESS διαθέτει την τεχνογνωσία, την ικανότητα, το επιστημονικό δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή που του επιτρέπουν να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την παροχή νέων ευκαιριών στους άνεργους νέους και νέες, την διασφάλιση θέσεων εργασίας για τους εργαζομένους, την αντιμετώπιση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο, την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη των επιχειρήσεων καθώς και την συμβουλευτική για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Το ειδικευμένο προσωπικό του και οι επιστημονικοί του συνεργάτες παρέχουν σύγχρονες γνώσεις στους άνεργους και εργαζόμενους που συμμετέχουν στα προγράμματά του, προσφέροντας άρτια κατάρτιση και εκπαίδευση που συμβαδίζει με τις ανάγκες της αγοράς και τις επιταγές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το τμήμα Κέντρο Συμβουλευτικής και Απασχόλησης (ΚΕΣΑ) της εταιρείας, ενεργοποιείται στην στήριξη, ενθάρρυνση και σύνδεση των καταρτιζομένων με την αγορά εργασίας και στην εύρεση εργασίας μελετώντας τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και φέρνοντάς τους σε επαφή με τους επιχειρηματίες της περιοχής.

Ταυτόχρονα, το ΚΕΚ EURORPOGRESS διαθέτει τμήμα Μελετών- Έρευνας –Τεχνολογίας (Μ.Ε.Τ.) που στελεχώνεται από ομάδα μελετητών που είναι σε θέση να διαγνώσουν με ακρίβεια τις ανάγκες μιας επιχείρησης και να εκπονήσουν μελέτες, ώστε να βελτιωθούν τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησης και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά της.