«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».


ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Το ΚΔΒΜ EUROPROGRESS ως Πάροχος Κατάρτισης, συμμετέχει ανελλιπώς σε όλες τις προσκλήσεις της Κοινωφελούς Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και καλύπτει όλα τα θεματικά αντικείμενα.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της διά ζώσης εκπαίδευσης στο 20% και σύγχρονης τηλεκατάρτισης στο 80%

Η κατάρτισή σας πρέπει να πραγματοποιηθεί, πριν λήξει η σύμβασή σας με το φορέα απασχόλησης!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2231020111, 6977657001, για την άμεση ένταξή σας σε τμήμα.

Δείτε επίσης