ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 2-2022

Κοινωφελής Απασχόληση για 25.000 ανέργους


Εξασφάλισε τη θέση σου στο τμήμα κατάρτισης της επιλογής σου!

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) /συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Η δράση περιλαμβάνει:

  • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση για οκτώ (8)μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης με ανώτατο όριο τις 150 ώρες. Το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης επιλέγεται από τον ωφελούμενο και οδηγεί στην πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και είτε θα προβλεφθεί συγκεκριμένη/ες εργάσιμη/ες ημέρα/ες για την υλοποίησή της παράλληλα με την εργασία των ωφελουμένων συμμετεχόντων στη θέση απασχόλησης για την υλοποίησή της είτε συγκεκριμένο διάστημα εντός του οποίου θα υλοποιηθεί αδιαλείπτως.

Για να κατοχυρώσεις τη θέση σου στο τμήμα κατάρτισης της επιλογής σου, συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με την αίτηση σου στον ΟΑΕΔ .

Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων:

Αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των
δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας.
Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας
για να σας ενημερώσουμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα δεδομένα σας θα
διατηρηθούν για έξι (6) μήνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται
το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της
επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία μετά από σχετικό σας αίτημα στον
Εκπαιδευτικό Οργανισμό “ΚΔΒΜ EUROPROGRESS”.

Αποδέχομαι να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό.