Εργαζομένων

Εργαζομένων (0)

Σκοπός των έργων είναι να συνεισφέρουν, αφενός, στην αύξηση της συμμετοχής της εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων (έως 3 άτομα προσωπικό) σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας σε ενέργειες κατάρτισης, αφετέρου, στην αναβάθμιση των προσόντων των εν δυνάμει ωφελούμενων.Ευρύτερη επιδίωξη των έργων αποτελεί η διασφάλιση της εργασίας και της εργασιακής εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.Αντικείμενα κατάρτισης:Τα αντικείμενα κατάρτισης / επανακατάρτισης αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό τμήμα.
Σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης / επανακατάρτισης ενσωματώνονται διδακτικές ενότητες που αφορούν σε:

  • Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
  • Βασικές αρχές του εργατικού δικαίου
  • Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
  • Ενημέρωση για την εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης
  • Ηλεκτρονική τιμολόγηση (προγράμματα κατάρτισης 1-8)
  • Εξωστρέφεια (προγράμματα κατάρτισης 1-8)