Η εταιρία μας «KEK EUROPROGRESS» Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με οδηγό την εμπειρία, σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης, υλοποιεί δράσεις κατάρτισης και απασχόλησης που απευθύνονται σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού ανέργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους αλλά και επιχειρηματίες. Παράλληλα υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής από έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους, καταξιωμένους στο χώρο τους, για την δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (start up), αλλά και σε ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες εστιάζοντας στα σημαντικότερα θέματα της λειτουργίας των επιχειρήσεων όπως η οργάνωση, η χρηματοδότηση, το marketing κ.α.

Κατάρτιση και πιστοποίηση ανεργων 29-64 Ετων σε κλάδους εχμής

Τελευταία νέα