Το ΚΔΒΜ EUROPROGRESS συμμετέχει στη δράση ως πάροχος κατάρτισης στο νέο Πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» για 150.000 εργαζομένους.

Έργο

Πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» για την κατάρτιση 150.000 εργαζομένων στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU.

Αντικείμενα κατάρτισης :

Ο φορέας μας έχει πιστοποηθεί στα κάτωθι αντικείμενα που αφορούν σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας.:

  1. Γραμματέας διοίκησης
  2. Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ
  3. Διαχείριση Συγκρούσεων στο Εργασιακό Περιβάλλον
  4. Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων – Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων
  5. Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές Ανάγκες Κτιρίων

Περιλαμβάνουν:

I. Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών, με δια ζώσης (12 ώρες), εξ αποστάσεως σύγχρονη (48 ώρες) και ασύγχρονη εκπαίδευση (20 ώρες), που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.

II. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Η ημερήσια διάρκεια των μαθημάτων είναι 4 ώρες.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης μικτά, (έως 400€, ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης).

ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΔΒΜ EUROPROGRESS

Όθωνος 7, Λαμία, τηλ.: 2231020111 , 2231069366

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλέξτε κατά προτεραιότητα τις ενότητες που θέλετε να παρακολουθήσετε ( [1] η πρώτη σας Επιλογή – [5] η τελευταία σας)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.