Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49

Είσαι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση που απασχολεί λιγότερα από 49 άτομα;Μπορείς να συμμετάσχεις σε πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών με επιδότηση 200€ (5€/ώρα). Επικοινώνησε με το ΚΕΚ EUROPROGRESS:– με προσωπική επαφή στη Διεύθυνση : Όθωνος…